Udruga kineziologa grada Vukovara

Udruga kineziologa grada Vukovara je udruga registrirana 2016. godine u gradu Vukovaru  za obavljanje sportske djelatnosti, te kao takva okuplja visokoobrazovano i stručno osoblje, trenere i voditelje sportskih aktivnosti kvalificirane sukladno Zakonu o sportu „Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske u području sporta, odgoja, obrazovanju i istraživanju, te potiče i radi na ostvarivanju međunarodne suradnje. Kako bi se osigurala transparentost djelovanja, rad Udruge je javan što se osigurava kroz priopćavanja putem Internet stranice, društvenih mreža i drugih glasila. Udrugom upravljaju članovi neposredno ili putem izabranih predstavnika na način propisan statutom Udruge.

Ciljevi udruge

Osnovni cilj Udruge je zaštita prava i interesa kineziologa, te ostvarivanje unapređenja tjelesne i zdravstvene kulture, sportske rekreacije i sporta u odgojno-obrazovnim ustanovama, sportskim Udrugama i ostalim pravnim subjektima koji se bave tjelesnom aktivnošću.

Udruga promovira i potiče zdrav i aktivan način života pripadnika svih životnih dobi, kako najmlađih, tako i najstarijih kroz organiziranje sportskih i edukativnih programa, projekata, turnira i susreta, te općenito povećanje kvalitete života svih dobnih kategorija.

Aktivnosti usmjerene popularizaciji sporta

Kroz svoje djelatnosti Udruga se zalaže za podizanje društvenog statusa tjelesne i zdravstvene kulture, sporta, sportske rekreacije i ostalih sportskih aktivnosti, gdje će stručni rad u sportu voditi za to stručno osposobljeni ljudi. Udruga se angažira u izradi plana i programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školama i ostalim organizacijama sportskih aktivnosti, organizira kampove, škole, radionice za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem sukladno posebnim propisima, zalaže se za stručna uzdizanja i usavršavanja članova Udruge praktičnim seminarima kako bi se osigurao brži protok znanja i znanstvenih postignuća u praksi.

Udruga promiče tjelesno vježbanje i sport kao temelj unapređivanja zdravlja i zdravog načina života, pokreće i podržava akcije okupljanja mladeži u bavljenju sportom u borbi protiv asocijalnog ponašanja i ovisnosti od droge, angažira se u radu školskih sportskih društava, surađuje i kontaktira sa Savezom za sport i rekreaciju i drugim tijelima  u Republici Hrvatskoj.

Vukovarska škola sporta

Obzirom da Udruga potiče aktivan način života i usvajanje zdravih životnih navika od najranije dobi, posebno smo ponosni na sportske aktivnosti koje se trenutno provode pod nazivom Vukovarska škola sporta, gdje je obuhvaćen cjelogodišnji sportski program za djecu od 6. do 10. godine starosti. Kroz sudjelovanje u Vukovarskoj školi sporta razvijaju se i usavršavaju osnove svih sportova koji su važni za motorički razvoj djeteta. Zadaća Vukovarske škole sporta je poticati višestrani psihosomatski razvoj djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline, učenje o poštivanju pravila i poštivanju protivnika, razvoj upornosti za dosezanjem željenog cilja, zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem, odnosno vježbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja.