Poziv za dostavu ponuda za uslugu najma plivačkih pruga (plivališta)

Udruga kineziologa grada vukovara provodi projekt pod nazivom "Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže", UP.02.1.2.01.0047 koji je finanicran iz Europskog socijalnog fonda.

Udruga kineziologa grada vukovara provodi projekt pod nazivom “Plivaj bolje, trči brže i kroz život vozi duže”, UP.02.1.2.01.0047 koji je finanicran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. u okviru Poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i vukovaru; Broj poziva: UP.02.1.2.01.
Specifični cilj projekta je razviti i unaprijediti društvene sadržaje – sportske, edukativne i društvene programe s ciljem uključivanja djece i mladih u gradu Vukovaru kao preduvjeta za kvalitetnu organizaciju i provedbu slobodnog vremena djece i mladih. Kako bi se osigurala svrha i cilj samog projekta, te na kvalitetan način proveo obvezni element u projektu 1. Uključivanje djece i mladih u sportske, edukativne i druge društvene aktivnosti kao oblika organizacije njihovog slobodnog vremena Udruga kineziologa grada Vukovara raspisuje ovaj Poziv za nabavku usluge najma plivačkih pruga (plivališta).
Procijenjena vrijednost nabave za uslugu najma plivačkih pruga plivališta iznosi 169.920,00 kuna (HRK), bez PDV-a.
Rok za dostavu ponude je 13. ožujka u 12 sati.
Kompletnu natječajnu dokumentaciju preuzmite klikom na sljedeću poveznicu: NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA.

Aktivnosti

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous reading
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudtelja za uslugu najma plivačkih pruga (plivališta)
Next reading
Sportske aktivnosti udruge